2009.07.01.-én életbe lépő változások

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban a 2009.07.01.-én életbe lépő változásokat szeretném bemutatni.

A levél nem személyre szabott így lehetnek benne, olyan tételek, amik nem vonatkoznak Önökre, kérdés esetén hívjanak telefonon.

Járulékok

Aki egész évre előre megkapta az utalandóit, az júliust követően azt NE használja, augusztus 11-ig új listát fog kapni következő félévre! Itt inkább az egyéni vállalkozókra gondolok, akiknek minden hónapban ugyanazt a járulékot kell utalni.

Július 1-jétől - azzal, hogy a július 10-éig megszerzett jövedelmekre még a korábbi szabályokat kell alkalmazni - csökken a társadalombiztosítási járulék mértéke, –

foglalkoztató, illetve az egyéni vállalkozó a minimálbér kétszeresének (143 ezer Ft) megfelelő járulékalapig az eddigi 29 százalék helyett 26 százalékos társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett, melyből 24 százalék a nyugdíjbiztosítási és 2 százalék az egészségbiztosítási rész. Ezzel párhuzamosan a START, illetve Start-plusz kártyához kapcsolódó kedvezmény is változik.

 

Július 31-től a passzív táppénz (munkaviszonyt követő 3 napon belüli betegség) mindössze 30 napra csökken, minden típusú táppénz alapja csökken és felső korlátja lesz, a munkáltató által fizetendő betegszabadság alapja (első 15 nap) 80%-ról 70%-ra csökken.

 

A minimálbér kétszereséig, a 3 százalékos munkaadói járulék 1 százalékra mérséklődik, illetve az egyéni és társas vállalkozó vállalkozói járuléka 4 százalékról 2,5 százalékra mérséklődik.

 

ÁFA

Az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa 20 százalékról 25 százalékra emelkedik 2009. július 1-jétől. Bevezetnek egy középső kedvezményes, 18 százalékos kulcsot is, amelyet a tejre, tejtermékekre, kenyérre, pékárukra kell alkalmazni július 1-jétől. A távhőszolgáltatás áfakulcsa július 1-jétől 25 százalék lesz, augusztus 1-jétől pedig 18 százalék, ha az Európai Bizottság időközben nem támaszt kifogást. A könyveket, napilapokat valamint gyógyszereket terhelő 5 százalékos áfakulcs továbbra is hatályban marad.

 

Az áfakulcsok változása miatt szükséges vállalati, számlázási rendszerek átállításán felül a határozott időre szóló elszámolások és részletfizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok igényelnek nagyobb figyelmet.

 

Átmeneti rendelkezések áfára:

 • előleges jogügyletek esetében a 2009. 07.01-jét megelőzően fizetett előlegek 20%-os áfakulccsal adóznak, a 25%-os adó csak az előleggel csökkentett vételárrészt terheli.(meg kell bontani a végszámlát két áfa sorra)
 • Július 01-je előtt megfizetett 100%-os előlegnél a teljes ügylet áfája 20% (végszámlázásnál a fizetendő nulla és így arra nem kell áfát számolni)
 • 2009. június 30-a utánra áthúzódó elszámolásokra szintén 20% az áfa, ha a fizetési esedékességük 2009.07.01-je előttre esik (figyelni kell a fizetési határidőre)

 
Pénztárgépeket át kell állítani, amíg nincsenek átállítva és már hatályba lépett az új áfa % akkor kézi nyugta tömbbe kell írni a bevételeket.

 

SZJA

személyi jövedelemadó (szja) alsó sávhatára - a 18 és 36 százalékos adókulcs megmaradása mellett január 1-jéig visszamenőleg 1,7 millióról 1,9 millió forintra emelkedik. Ez 1,9 millió forintos bruttó jövedelemnél 3 százalékos nettó jövedelem-növekedésnek felel meg, a fölött az előny kisebb. Az adójóváírás összege és határai nem változnak.

A családi pótlék szeptember 01-től adóterhet nem viselő járandósággá alakul át oly módon, hogy a családi pótlék a házastársak között megosztható 50-50 százalékban, az egyedülállók esetében pedig csak 50 százalékban számít bele a jövedelembe. A változás következtében a családi pótlék nem válik adókötelessé, ha azonban a családi pótlékkal rendelkező magánszemély más, adóköteles jövedelemmel is rendelkezik, a családi pótlék összegével megegyező összegű jövedelmét magasabb adó fogja terhelni. Erre vonatkozó nyilatkoztatni fogjuk ügyfeleinket.

Kedves Ügyfeleimnek egy új 2009-es adókedvezményre hívom fel a figyelmét a júliusi változások miatt elsősorban, valamint a készpénzes szabályok egy részét gyűjtöttem össze.

 
Az alábbiakra figyeljünk, amíg lehetőség van élni ezen kedvezménnyel érdemben.

 

SZJA új kedvezmény 2009 – MOST aktuális igazán

Szja törvény 35. § (1) szerint: Az összevont adóalap adóját csökkenti a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott összeg.

(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet.

A kedvezményalapba az adóévben felmerült következő igazolt kiadások alapján megállapított kedvezményalapok számíthatók be, így a háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke!

 

37. § (1) A figyelembe vehető háztartással kapcsolatos szolgáltatások a következők:

 • lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás,
 • gyermekfelügyelet, gyermekgondozás,
 • háztartásvezetés,
 • házi ápolás,
 • háztartási nagygépek karbantartása, javítása,
 • a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása.

 
Fontos: A magánszemély az adóbevallásában tájékoztató adatként feltünteti a nevére kiállított, figyelembe vett kedvezményalapot igazoló számla (számlák) sorszámát, kibocsátójának adószámát, valamint a számlázott összeget (összegeket);

Valamint fontos: Az adókedvezmények korlátozása

42. § (1) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 6 millió forintot nem haladja meg, az érvényesíthető őstermelői adókedvezmény a 39. §-ban meghatározottak szerint kiszámított összeg, míg az említett értékhatár túllépése esetén a 39. §-ban meghatározottak szerint kiszámított összegből az értékhatárt meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész lehet, de a 35. § (2) bekezdését is figyelembe véve az összevont adókedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 6 millió 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja, a 39. § alapján adókedvezményt nem érvényesíthet.

És még számít: Az adókedvezményeknek sorrendje van idéntől!

44. § (1) Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni:

 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye,
 2. személyi kedvezmény,
 3. alkalmi foglalkoztatás kedvezménye,
 4. összevont adókedvezmény,
 5. őstermelői kedvezmény
 6. családi kedvezmény,
 7. egyéb.

 

KÉSZPÉNZhez kapcsolódó szabályok - ismét

 • a számviteli törvény 14. § (8) – (10) szerint a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év összes bevételének 2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot -, akkor az 500 ezer forintot. A jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.
 • A 250 ezer forint feletti készpénzfizetéseket korlátozó rendelkezést hatályon kívül helyezte a 2009. évi V. törvény,
 • A pénzmosásról szóló törvény szerint a szolgáltatók közé tartoznak a könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvvizsgálók is ügyfél azonosítási kötelezettség és hatóság felé bejelentési kötelezettség terheli őket, amennyiben olyan ügylet jut tudomásukra, amely ezt valószínűsíti. Emellett az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését és a hatóság nyilvántartásba veszi. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést!
 • 15 napon belül APEH felé bejelentésre kötelezettek - Art.) 17. § (9) - mindazok az adózók, akik termék vásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az eladó felé 5 millió forintot, kapcsolt vállalkozások esetén 1 millió forintot - meghaladó értékben készpénz szolgáltatást teljesítettek. Nem terheli bejelentési kötelezettség a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt. Nem kell bejelenteni a készpénzfizetést akkor, ha a kifizetésre nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenében, hanem munkaviszonyhoz, munkaviszony jellegű jogviszonyhoz kapcsolódóan kerül sor.

 

Inárcs, 2009. június 15.

 

Vanya Mónika

könyvelő

Aktuális

2013 változások

2012.11.08

Kedves Ügyfeleim!

A 2013 évre vonatkozó változásokra szeretném felhívni a figyelmet.
Akit valamelyik törvény részletesebben érdekel, szívesen állok rendelkezésre, illetve a kisadózók és kisvállalati adókkal kapcsolatban személyre szabottan kalkulálhatunk. Ha valamelyik adózási formába szeretnénk, bejelentkezni azt decemberben meg kell tennünk.

Kisvállalkozói adó:
Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság
Nem választhatják ezt az adózási formát az alábbi tevékenységi kört folytató vállalkozások:

Tovább

2012 változások

2011.12.30

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint minden évben most is szeretném tájékoztatni a 2012 évi változásokról.

Emelkedik a pénztárlimit
2012. január 1-től az összes árbevétel 10 %- ára változik (az eddigi 2 %- ról) a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga.
Tehát már csak az 5 milló árbevétel alattiakra vonatkozik az 500 e Ft-os limit.
A pénzkezelési szabályzatokat kiegészítjük a fenti módosítással.

Tovább

Helyi iparűzési adó

2010.06.29

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történő visszaadásával kapcsolatban.

Tovább

2010 év változásai

2009.12.28

Tisztelt Ügyfeleink!

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném felhívni figyelmüket a 2010 évi változásokra.

 Általános információk:

-          A minimálbér összege 73.500 Ft lesz.

Tovább

© 2013-2018 Mona-Tax Bt. | Impresszum