2013 változások

Kedves Ügyfeleim!

A 2013 évre vonatkozó változásokra szeretném felhívni a figyelmet.
Akit valamelyik törvény részletesebben érdekel, szívesen állok rendelkezésre, illetve a kisadózók és kisvállalati adókkal kapcsolatban személyre szabottan kalkulálhatunk. Ha valamelyik adózási formába szeretnénk, bejelentkezni azt decemberben meg kell tennünk.

Kisvállalkozói adó:
Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság
Nem választhatják ezt az adózási formát az alábbi tevékenységi kört folytató vállalkozások:

- 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kieg. Tev.
- 68.20 saját tulajdonú ingatlan bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
-
Kizáró ok a köztartozás, 100 ezer ft felett nem lehet az adótartozás.

Bevétel korlát: 6 millió ft, e feletti bevétel 40% az adó.
Főállású vállalkozónak az adó mértéke havi 50 ezer ft, másodállású vállalkozónak 25 ezer ft havonta.
Ez az adó kiváltja a személyi jövedelemadót, átalányadót, társasági adót, egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot, szociális hozzájárulási adót. Az alkalmazottak után természetesen továbbra is mindent fizetni kell. Iparűzési adó is ugyanúgy megmaradt, vagy választhatja, hogy 2,5 millió ft bevétel után megfizeti az adót ez 50 ezer ft-ot jelent éves szinten. Áfát nem váltja ki semmi, aki áfás annak ugyanúgy kell áfa bevallás és költségek figyelése.

A számlán fel kell tüntetni, hogy „KISADÓZÓ”.
Kisadózók számláit a vállalkozások az éves bevételük 5%-ig számolhatnak el. Ha a kisadózó egy vállalkozásnak egy évben 1 millió ft-nál többet számláz, akkor a NAV úgy tekinti, hogy a kisadózó a cég alkalmazottja, ha több a fenti összegnél a számlázás, akkor nyilatkozat alapján a NAV vizsgálja különböző szempontok szerint, hogy kényszervállalkozásról van-e szó.

A főállású kisadózónak járnak ellátások: táppénz, gyed, tgyás, nyugdíj, munkanélküli.

Kisvállalati adó:

Alanya lehet: egyéni cég, kkt, bt, kft, szövetkezet, külföldi vállalkozó
Feltételek: - a megelőző évben az átlagos foglalkoztatotti létszám nem haladta meg a 25 főt
- az árbevétel az megelőző évben nem érte el az 500 millió ft-ot
- a mérlegfőösszeg nem érte el az 500 millió ft-ot
- nem volt az adószám felfüggesztve
- nem lehet 1 millió ft-nál nagyobb adótartozás
A feltételeknél a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni és összesíteni.

Az adó alapja: az adózó pénzügyi vagyonának realizált változása (bevétel és költségek különbsége) és személyi jellegű kifizetések együttes összege, azonban a személyi jellegű kifizetések összegénél nem lehet kevesebb.

Az adó mértéke 16%. Adóelőleggel fel kell tölteni évközben.
Az adó kiváltja: társasági adót, szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást. A kisvállalati adó az alkalmazottak és a nyereség után adók egyrészét váltja ki.

Iparűzési adó a kisvállalati adó esetén a kisvállalati adó alapjának 20%-a az iparűzési adóalap.
Pénzforgalmi elszámolás az ÁFÁ-ban
A kisvállalkozásoknak pénzügyi helyzetük függvényében átgondolandó, hogy válasszák-e 2013-tól a lehetőségként előttük álló új áfa-elszámolási módot. Ez a kevésbé stabil pénzügyi helyzetű vállalkozásoknak jó lehet, főleg ha azért kerülnek sokszor nehéz helyzetbe, mert késve kapják meg a vevőiktől az ellenértéket. Ajánlott lehet a választása azoknál a cégeknél, akik rendszeresen áfa-befizető pozícióban vannak és rövidebb az áfa -elszámolási időszakuk. Ilyen esetben megéri a plusz nyilvántartással járó többletmunkát.
Az új bevallási mód lényege, hogy az egyes elszámolási időszakban (havi, negyedéves, éves) a befolyó bevételek áfáját állíthatják szembe a kifizetett számlák áfa-tartalmával. Az adóalany az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor állapítja meg, illetve legkorábban akkor gyakorolhatja az adólevonás jogát az általa megfizetett ellenértékekre, amikor azt megfizeti.
A hatása várhatóan továbbgyűrűzik azokra a cégekre, akik ugyan nem választják ezt a fajta adózási módot, de olyan cég a szállítójuk, aki igen. Ugyanis az áfa-levonási jogosultságukat ők is az ellenérték rendezésekor gyakorolhatják csak. Ráadásul ez rájuk is plusz adminisztrációs terheket ró.
Kik választhatják az új áfa-elszámolási módot (a feltételeknek együttesen kell fennállniuk):
• a tárgy év első napján kisvállalkozásnak minősül a cég
• belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy lakóhelye ill. szokásos tartózkodási helye belföldön van
• nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás alatt
• a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtás fejében megtérített ellenérték adó nélkül nem haladja meg az évi 125 millió forintot sem a tárgyévet megelőző két évben, sem várhatóan a tárgyévben (az első javaslatnál 500ezer euro volt az értékhatár)
• nem választotta az alanyi adómentességet.
A 125 millió forintos összegbe nem számítandó bele: tárgyi eszköz értékesítése, immateriális jószág, vagyoni értékű jog végleges átengedése, illetve az áfa trv. egyes pontjai szerinti egyéb esetek.
Jó tudni, hogy a 125 milliós határ átlépése után a második követő év végéig nem választhatja a pénzforgalmi adózást a cég. A számlákon fel kell tüntetni, hogy a kibocsátó ezt a fajta adózási módot választotta. Ha ez elmarad, akkor arra a számlára nem érvényesíthető ez a fajta kedvezmény, a teljesítési időszakában aktuálissá válik az áfa befizetése.
A pénzforgalmi áfa elszámolás megszűnik a vállalkozásnál, ha a tárgy évet követő évtől nem kívánja már alkalmazni a cég, vagy ha a fenti értékhatárt meghaladja az adó nélküli kapott bevétel. Nem alkalmazhatja tovább a cég akkor sem, ha az adott naptári évben már nem minősül kisvállalkozásnak, vagy szüneteltetni kezdi tevékenységét, illetve ha csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül.
Alanyi adómentesség: az eddigi 5 millió ft bevételi határ 6 millió ft-ra emelkedik

ÁFA tételes bevallás: a nettó 7,5 milliót elérő számlákról tételes adóbevallást kell készíteni, az összeget egy partnere egy áfabevallási időszakra vetítve kell figyelni. A számlára kötelező a vevő adószámának feltüntetése. Ugyanez vonatkozik a befogadott számlákra is.
Házi pénztár limit: 2013-tól eltörlik a kasszában tartható készpénz mennyiség törvényben meghatározott összegét, ezentúl a cég a pénzkezelési szabályzatában korlátozza a tárolható pénz mennyiségét.
Készpénzes fizetések megszorítás: a készpénzes kifizetések felső határa 2013-tól 1,5 millió ft lehet e fölött mindenképp utalni kell, a törvény azt sem engedi, hogy több részbe daraboljuk a számlát az 1,5 milliós határt havonta kell számolni és az összetartozó szerződéseket sem lehet szétbontani.
Cégbejegyzések módosítása: igazolni kell, hogy milyen jogcímen használják a székhelyet, a szükséges igazolásokat ügyvédnek kell benyújtani a cégbíróságra 2013. hó január 31-ig.

Bármilyen kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre.

2012. november 8.

Vanya Mónika
Cégvezető, mérlegképes könyvelő

Aktuális

2013 változások

2012.11.08

Kedves Ügyfeleim!

A 2013 évre vonatkozó változásokra szeretném felhívni a figyelmet.
Akit valamelyik törvény részletesebben érdekel, szívesen állok rendelkezésre, illetve a kisadózók és kisvállalati adókkal kapcsolatban személyre szabottan kalkulálhatunk. Ha valamelyik adózási formába szeretnénk, bejelentkezni azt decemberben meg kell tennünk.

Kisvállalkozói adó:
Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság
Nem választhatják ezt az adózási formát az alábbi tevékenységi kört folytató vállalkozások:

Tovább

2012 változások

2011.12.30

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint minden évben most is szeretném tájékoztatni a 2012 évi változásokról.

Emelkedik a pénztárlimit
2012. január 1-től az összes árbevétel 10 %- ára változik (az eddigi 2 %- ról) a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga.
Tehát már csak az 5 milló árbevétel alattiakra vonatkozik az 500 e Ft-os limit.
A pénzkezelési szabályzatokat kiegészítjük a fenti módosítással.

Tovább

Helyi iparűzési adó

2010.06.29

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történő visszaadásával kapcsolatban.

Tovább

2010 év változásai

2009.12.28

Tisztelt Ügyfeleink!

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném felhívni figyelmüket a 2010 évi változásokra.

 Általános információk:

-          A minimálbér összege 73.500 Ft lesz.

Tovább

© 2013-2018 Mona-Tax Bt. | Impresszum